جمعه 08 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
تفاهم نامه همکاری سازمان بهزیستی و قوه قضائیه

به منظور دستيابي به اهداف مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي و با بهره گيري از ظرفيت ها، توانمندي هاو امکانات بالقوه و بالفعل دستگاه ها و سازمان ها در کنترل و کاهش آسيبهاي اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب پذير و تسريع در ارائه خدمات به افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي و بر اساس نتايج موفقيت آميز همکاري هاي گذشته، اين تفاهم نامه بين معاونت اجتماعي سازمان بهزيستي ( به نمايندگي سازمان بهزيستي ) و اداره کل امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضايه ( به نمايندگي قوه قضائيه ) با شرايط زير منعقد مي گردد و طرفين ملزم به اجرا و رعايت کليه مفاد و شرايط آن مي باشند.

ماده 1) مقرر گردید موارد پیشنهادی طرفین در خصوص اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات جاری و تدوین لوایح حمایتی و حقوقی از مجاری قانونی پیگیری گردد.

ماده 2) تبادل اطلاعات و نتایج تحقیقات موجود بین دو دستگاه از اهمیت والایی برخوردار بوده و به همین منظور با همکاری طرفین (بانک اطلاعات آسیب ها و جرایم اجتماعی و قوانین و مقررات) تشکیل خواهد شد.

ماده 3) به منظور انتقال تجربیات و ارتقای مهارتهای شغلی و آسیب شناسی مسایل اجتماعی، طرفین ضمن همکاریهای متقابل علمی و پژوهشی نسبت به برگزاری همایش ها، نشست ها و هم اندیشی های علمی و کاربردی اقدام می نمایند.

ماده 4) مقرر گردید کار گروهای تخصصی مشترک با موضوعات مرتبط در زمینه آسیب های اجتماعی و حمایت ار اقشار آسیب پذیر و حوزه های تخصصی تشکیل و به صورت دائمی یا مقطعی (حسب مورد) فعالیت نمایند.

ماده 5) مقرر گردید سازمان بهزیستی در حد امکانات نسبت به پذیرش و ارائه خدمات تخصصی به بره دیدگان (به ویژه زنان و کودکان) معرفی شده از سوی دستگاه قضایی و زوجین متقاضی طلاق، خشونت های خانگی(کودک آزاری، همسر آزاری، معلول آزاری، والدین آزاری و ...)، افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی ، دختران فراری از منازل، موارد اقدام به خود کشی، زنان و دختران در معرض آسیب و اسیب دیده اجتماعی اقدام نماییدو تسهیلات لازم را نسبت به اسکان موقت زنان و کودکان معرض در آسیب و آسیب دیده اجتماعی معرفی شده از سوی دستگاه قضایی ارائه نمایند.

ماده 6) مقرر گردید تسهیلات قانونی جهت رسیدگی به موارد حقوقی قضایی مربوط به آسیب دیدگان معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی در مراکز و بخش های قضایی اعمال گردد.

ماده 7) سازمان بهزیستی آمادگی خود را جهت استقرار تیم کارشناسی خود(در حد امکانات)در دادگستری ها و محاکم خانواده و اطفال در چارچوب ضوابط تشکیلات قضایی اعلام داشته و قوه قضائیه در تعبیه مکان مناسب برای آنان همکاری های لازم را خواهد داشت.

تبصره1: سازمان بهزیستی مکلف است در انتخاب و انتتصاب نیروهای مذکور در این ماده نهایت دقت و حساسیت لازم را داشته باشد.

تبصره2: از کارشناسان سازمان بهزیستی در شورای شوراهای حل اختلاف مرتبط با رعایت کلیه شرایط مربوط استفاده خواهد شد.

ماده 8) مقرر گردید سازمان بهزیستی نسبت به طراحی و پیشنهاد دوره های آموزش مهارت های اجتماعی پس از طلاق به زنان و مردان متارکه نموده اقدام و  ساز و کارهای اجرایی آن را تعبیه نماید.

ماده 9) سازمان بهزیستی نسبت به ارائه دوره آموزش مهارت های زندگی به زوجین قبل از ثبت واقعه ازدواج اقدام و قوه قضائیه نسبت به طراحی و اجرای برنامه های آموزش حقوق خانواده برای زوجین قبل از ثبت واقعه ازدواج اقدام خواهد نمود.

ماده 10) قوه قضائیه بر حمایت قانونی از مددکاران بهزیستی نسبت به مارد ناشی از ارجاع دادگاه (دستور قاضی) تاکید نماید.

ماده 11) مقرر گردید طرفین به صورت  دوره ای (هر سه ماه یکبار) نسبت به ارزیابی فعالیت های صورت گرفته و شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهاو اتخاذ تدابیر مناسب و قانونی در راستای پیشگیری از وقوع جرم اقدام نمایند.

ماده 12) مقرر گردید بعد از ارزیابی های به عمل آمده نسبت به تشویق افراد و مراکز موثر در هر دو سازمان در زمینه اجراء تفاهم نامه اقدام نمایند.

ماده 13) به منظور انجام هماهنگی های بیشتر جهت احجرای مفاد تفاهم نامه جلسه مشترکی بین بالاترین مقام های دادگستری و سازمان بهزیستی استان برگزار شود.

ماده 14) این تفاهم نامه در 14 ماده و دو تبصره و در 3 نسخه با اعتبار واحد تنظیم و به امضا طرفین تفاهم نامه رسید.

تفاهم نامه همکاری میان سازمان بهزیستی و نهضت سواد آموزی

با عنایت به  ضرورت و اهمیت ارائه آموزشهای لازم به منظور بهبود شرایط زیستی، روانی و اجتماعی بزرگسالان کم سواد و نو سواد جامعه و به منظور استفاده از قابلیتها و توانمندی های متقابل سازمانی جهت نیل به اهداف عالیه انسانی با تاکید بر محورهای مبارزه با بیسوادی و پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی و نظر به آثار مثبت همکاری مشترک سازمان نهضت سواد آموزی و سازمان بهزیستی کشور توافقنامه شماره7883/ 800-11 مورخ 84/12/9 برای یک دوره سه ساله دیگر تمدید می گردد. این تفاهمنامه در دو نسخه تنظیم شده است که هر یک حکم واحدی دارد.


* ماده  اول - موضوع توافقنامه
اجرای برنامه های آموزشی - فرهنگی در میان بزرگسالان کم سواد و نوسواد جامعه شهری و روستایی در جهت تحقق اهداف رفاه اجتماعی و تامین سلامت آحاد جامعه


* ماده دوم  - زمان و مدت اعتبار توافقنامه
مدت اعتبار توافقنامه 3 سال بوده و سال اول اجرای برنامه 1389 خواهد بود که تا پایان سال 1391 استمرار خواهد یافت.

* ماده سوم - رئوس همکاری های مشترک
1-
تهیه و تدوین ، ساده نویسی و ارائه نظرات تخصصی در جهت آماده سازی محتوا با توجه به نوع آموزش و گروههای هدف

2- برنامه ریزی جهت آموزش مخاطبان نیازمند و معلول از قبیل نابینایان و ناشنوایان در حد مقدورات

3- استفاده آموزشی از محتوای انتشار یافته در قالب برنامه ههای سواد آموزی و آموزش مداوم

4- استفاده از قابلیت های سازمان بهزیستی به ویژه پایگاه  ها و مراکز خدمات بهزیستی نقاط روستایی در راستای گسترش برنامه های سوادآموزی و ارائه آموزش مداوم به منظور افزایش سطح آگاهی آحاد جامعه

5- بهره گیری از قابلیت های سازمان نهضت سوادآموزی به ویژه آموزشیاران به منظور انتقال پیام های آموزشی سازمان بهزیستی در روستاهایی که بهزیستی حضور ندارد.

6- ارزیابی و نظارت بر برنامه های اجرایی مشترک و تهیه گزارش دوره

7- لحاظ کردن نقطه نظرات تخصصی و مشاوران هر دو سازمان در برنامه های آموزشی

* ماده  چهارم - تعهدات سازمان نهضت سواد آموزی
1- توزیع محتوای آموزشی در میان مخاطبان

2- مساعدت جهت حضور آموزشیاران در دوره های آموزشی - توجیهی سازمان بهزیستی

3-همکاری در اختصاص سهمیه ای از کتب منتشر شده به کتابخانه ها، پایگاه ها، و مراکزخانه های بهزیستی و روستایی

4- بهرگیری از آموزشیاران و سرگرمی های تحت پوشش برنامه های آموزشی مداوم به منظور اجرای برنامه های مشترک

5- در اولویت قرار دادن جامعه هدف سازمان ( معلولین ، نیازمندان، .....)در نهضت سواد آموزی


* ماده پنجم  - تعهدات سازمان بهزیستی
1- چاپ و انتشار محتوای آموزشی بر اساس برنامه های سالیانه برای جمعیت هدف

2- تشویق آموزشیاران مجری طرح و فراگیران و عوامل اجرایی ساعی

3- توجیه آموزشیاران مجری طرح مشترک در قالب های مختلف

4- برنامه ریزی جهت استفاده از پایگاه ها و مجتمع های خدمات بهزیستی نقاط روستایی در فعالیت های سواد آموزی

5- ایجاد و راه اندازی بخش ویژه نوسواد در کتابخانه های پایگاه ها، مراکز خانه های بهزیستی نقاط روستایی{

6- معرفی جامعه هدف سازمان بهزیستی ( زنان سرپرست خانوارو معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی ) به نهضت سواد آموزی جهت دریافت آموزش های شواد آموزی

* ماده ششم - کمیته اجرایی
به منظور انجام هرچه بهتر همکاریها در برنامه ریزی های مشترک اعم از مسائل اجرایی ، زمان بندی، تعیین حجم فعالیت، میزان اعتبار، روش و شیوه های آموزشی و ...) کمیته ستادی مرکب از مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی ، مدیر کل امور مشارکت های مردمی ، اشتغال و موسسات خیریه بهزیستی، مدیر کل دفتر آموزش سواد آموزی، مدیر برنامه ریزی و توسعه مشارکت های بین بخشی سازمان نهضت سواد آموزی: همچنین کمیته استانی در سطح استان با حضور مدیر کل بهزیستی استان ، مدیر کل نهضت سواد آموزی استان، کارشناس مسئول پیشگیری از معلولیت های استنان و معاون آموزش نهضت سواد آموزی استان تشکیل و هماهنگی های لازم را به عمل خواهند آورد.