جمعه 08 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
 

آدم بدكار را به وسيله كار نيك خود اصلاح كن، و با سخن زيبايت ديگران را به كار خير رهنمون باش. (غررالحکم ، باب امر به معروف)