هاست ویندوز آناج
يکشنبه 04 آبان 1399

ارومیه

چاپ  
 

زشتى منكر را با دست و زبانت آشكار كن . (نهج البلاغه ، ن 31، ص 910)