ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
دوشنبه 18 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
 

كسى كه امر به معروف كند پشت مؤمنان را محكم كرده است. (غررالحکم ، باب امر به معروف)