پنجشنبه 07 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
لیست رابطین دفتر بازرسی و ارتباطات مردمي بهزيستي استان و شهرستانها
لیست رابطین دفتر بازرسی و ارتباطات مردمي بهزيستي
 
نمایش تک صفحه ای

 

 

اسامی روسای شهرستانها و رابطین دفتر مدیریت عملکرد شهرستان

همراه بازرس

همراه ئيس

تلفن ثابت

نام و نام خانوادگي رابط بازرسي

نام و نام خانوادگي رئيس

نام شهرستان

رديف

09149404676

09141849434

33380580

امیررضا کفاشی

محمدرضا جدیدی

بهزیستی استان

 

09143806319

09144815628

46233999

يونس كريمپور

خالد احمد نژاد

بوكان

1

46255553

٠٩١٤١٦٧٠٩٨٦

٠٩١٤٤٤٢٨٠٩٦

٤٤٢٢٣٠٣٣

كمال امين زاده

فتاح آزور

پيرانشهر

2

09141850762

09143821269

46321519

مهناز اشكي

عباس قنبري

شاهين دژ

3

46324090

0٩١٤١٦٤٤٩٩٠

0٩١٤٤٦٣٣٧٨٥

34276570

حميرا عباس نژاد

غلامرضا شهبازپور

شوط

4

09144497059

09144479299

35624422

طاهره نمازي

رسول شكارچي

نقده

5

٠٩١٤١٦٣١٦٦٣

٠٩١٤١٦٥٢٥٤٣

٣٤٢٨٢٨٨٠

سهیلا قربان زاده

فرخنده عسگري

پلدشت

6

09147955475

09148580053

45521863

حاجيه قاسمي

هوشنگ قرباني

تكاب

7

45522320

09144635267

0914363389

36722911

مینا خضرلو

ژيلا حسن زاده

چايپاره

8

٠٩١٤١٦٠٢٦٣١

٠٩١٤٤٦١٢٦٢٣

٣٦٤٥٦٥١٠

 

 

 

 

عبدی

سجاد منصوری

خوي

9

٣٦٤٥٦٥١١

42240044-102

٠٩١٤١٤٢١٤١٧

42247717-102

سهیلا قویدل

مهران يوسفي

مهاباد

10

09144819335

09141803234

45227900

شهباز حمدي

علي كريمي

مياندوآب

11

09143896774

09143446737

44622202

چوپانی

پنهاني

اشنويه

12

9358659784

09144401170

33447001

پيام فرخي

رسول بابایان

اروميه

13

٩١٤٩٧6٩٩٢٠

٠٩١٤٣٦١٠٦٣٠

٣٤٢٦٤١٨٧

حبيب رنجبري

علي اصغر اكبري

چالدران

14

09143413557

 

44322511-102

 

شاهپور محمدی

شاهپور محمدی

سردشت

15

09144618569

09141647288

34241330

تیمور میلان

ابراهيمزینالپور زينالپور

ماكو

16

34243002

۰۹۱۴۱۸۷۹۳۰۶

۰۹۱۴۱۴۳۶۸۲۷

۳۵۲۲۸۲۵۴

2

زرين ناصري

محمدرضا تبریزی

سلماس

17

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست رابطین دفتر ارتباطات مردمی استان و شهرستانهای تابعه

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهرستان

شماره تلفن ثابت

1

محمد رضا جدیدی

ارومیه ستاد- رئیس دفتر

04433380580

2

پروین شیرزاد

ارومیه ستاد مددکار

04413379982

3

افسانه بهستانی زاده

ارومیه ستاد دبیرخانه و مددکار

04413379982

4

صفیه سیدی

ارومیه

04413462050

5

سید نعمت اله اطهاری

اشنویه

04445625331

6

علی خیامی

خوی

04612456512

7

اکرم عالی مسلک

سلماس

04435228254

8

کمال محمد امین زاده

پیرانشهر

044442228427

9

شادی نصرتی

سردشت

04443222511

10

طاهره نمازی

نقده

04436224628

11

فریده عظیمی

ماکو

04623243002

12

افسون شافعی

میاندوآب

04812225628

13

فاطمه جمشیدیان

شاهیندژ

04824224090

14

نصرت آدمی مکری

مهاباد

04422224233

15

عبداله معروفی اقدم

بوکان

04826258998

16

تیمور گلیکانلوی میلان

چالدران

04623624187

17

علی نعمت الهی

تکاب

04825221863

 

 

اسامی رابطین اداره پذیرش و هماهنگی و گروههای هدف شهرستانها

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

میزان تحصیلات

شماره تماس

شماره موبایل

شهرستان

1

سهیلا پورنجف

روستایار3

لیسانس

33433362

09141643982

ارومیه

2

احد چوپانی

کارپرداز

لیسانس

44625330

09143896774

اشنویه

3

عبداله معروفی

 

 

46255553

09141851739

بوکان

4

محمد مشهدی زاده

مددکار

لیسانس

34283654

09387286707

پلدشت

5

رسول پاسبان

 

لیسانس

44222784

09141688117

پیرانشهر

6

حاجیه قاسمی

مددکار

دیپلم

45521863

09147955475

تکاب

7

نعیمی

 

 

36456512

09141612934

خوی

8

اکرم احمدی

اجتماعی

لیسانس

34264187

09145261421

چالدران

9

فاطمه یوسفی

پیشگیری

لیسانس

36722911

09142781638

چایپاره

10

گزنیک برزیگر

مددکار

لیسانس

44322411

09148703626

سردشت

11

زرین ناصری

 

 

35228254

09141879306

سلماس

12

مهناز اشکی

کارشناس

لیسانس

46324090

09141850762

شاهین دژ

13

خانم عباس نژاد

 

 

34272413

09141644990

شوط

14

شفق سلطانی

توانبخشی

لیسانس

34250112

09127833559

ماکو

17

غلامرضا حیدری

 

دیپلم

42222600

09141667156

مهاباد

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 


لیست رابطین دفتر بازرسی و ارتباطات مردمي بهزيستي  | صفحه 1 از 1 | لیست رابطین دفتر بازرسی و ارتباطات مردمي بهزيستي