پنجشنبه 07 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
معاون امور پیشگیری

 

نام  :پروین

نام خانوادگی :محمدپوری

تاریخ تولد: 1350

محل تولد :مراغه

میزان تحصیلات  : لیسانس

عنوان پست سازمانی :معاون  امور  پیشگیری 

 

 

تلفن تماس: 04433379989

 

شرح وظایف :

-          برنامه ریزی ، هماهنگی و انجام اقدامات لازم در زمینه تامین خدمات پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی استان در گروه های هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری ، درمان و بازتوانی

-          نظارت بر حسن اجرای برنامه های عملیاتی مربوط به هر یک از فعالیتها

-          ایجاد زمینه گسترش حضور و مشارکت بیشتر بخش غیر دولتی

-          سازماندهی و ساماندهی برنامه های اجرایی معاونت

-          تلاش در جهت جذب منابع مالی و اعتباری

-          برقراری ارتباط مستمر با سازمانها و نهاد های  مرتبط در برنامه های پیشگیری

 

ارتباط از طریق پست الکترونیکی : p.mohamadpour@behzisty-ag.ir
چاپ  
تماس بامعاونارسال