نسخه چاپی خبر


 


 راه های پرداخت زکات فطریه به صورت آنلاین به نیازمندان (بهزیستی آذربایجان غربی)

راه های پرداخت زکات فطریه به صورت آنلاین به نیازمندان (بهزیستی آذربایجان غربی)

راه های پرداخت زکات فطریه به صورت آنلاین به نیازمندان

-  شماره حساب هدایای خاص مشارکتهای مردمی  :۴۱۵۵۰۳۴۵۴۱۵۷۲۸۱۸    

-  شماره کارت :   ۳۱۷۸-۸۵۴۵-۹۵۷۰-۶۳۶۷

-  شماره شبا : ۰۴۰۱۰۰۰۰۴۱۵۵۰۳۴۵۴۱۵۷۲۸۱۸    IR

سامانه :USSD#۱۴۰۰۰۲۰*۴*۷۳۳

ادارات بهزیستی و موسسات خیریه در شهرستان های تابعه آماده جلب و جذب مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی شما هم استانی‌های عزیز می باشند.

 * بهزیستی شهرستان ارومیه : خیابان ورزش فلکه خیرین - ۳۳۴۵۷۱۶۹ 

اورژانس اجتماعی : شهرک ایثار روبروی آپارتمانهای اسکان - ۳۳۸۴۲۷۱۱

مجتمع شهید جعفری : خیابان ولیعصر روبروی غذاخوری همشهری  -۳۲۷۷۹۵۹۵

 

 

 

22222