نسخه چاپی خبر


 


 فراخوان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کار آفرینان و کارفرمایان متقاضی بکارگیری نیرو

فراخوان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کار آفرینان و کارفرمایان متقاضی بکارگیری نیرو

 "اداره کل بهزیستی استان درنظر دارد ، جهت حمایت از کارآفرینان و کارفرمایان متقاضی بکارگیری نیرو ، درازاء هریک نفر نیرو مبلغ 500 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه با مدت بازپرداخت 5 ساله ( تا سقف 20 میلیارد ریال به تعداد 40 نفر) تسهیلات و یا حق بیمه سهم کارفرما پرداخت نمایند.

لذا متقاضیان محترم از تاریخ درج فراخوان بمدت یکماه فرصت دارند بامراجعه به واحد اشتغال ادارات بهزیستی شهرستانهای تابعه نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمایند."

22222