نسخه چاپی خبر


 


 فراخوان تاسیس موسسه خیریه و غیر انتفاعی در شهرستان میاندوآب

فراخوان تاسیس موسسه خیریه و غیر انتفاعی در شهرستان میاندوآب

 اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی در نظر دارد در راستای اجرای موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،  موسسه خیریه و غیر انتفاعی گلهای باغ رحمت در شهرستان میاندوآب را  با مسئولیت نگهداری بیماران روانی ،  به افراد خیر و نیکوکار و داوطلب واگذار نماید . به همین منظور با در دست داشتن مدرک تحصیلی – رزومه کاری( کمکهای خیرخواهانه به صورت نقدی و غیر نقدی )- تصویر شناسنامه وکارت ملی به دبیرخانه کمیسیون ماده 26 به آدرس ارومیه – خیابان بهنق – خیابان محمد باقر اصغری اداره کل بهزیستی استان – خانم پیامی (به صورت حضوری) مراجعه نمایند .

مهلت فراخوان تا تاریخ 8/3/99 خواهد بود و غیر قابل تمدید است.

22222