ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
شنبه 27 مرداد 1397

ارومیه

چاپ  
 

 

* فراخوان واگذاري در قالب ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 ------------------------------------

* فراخوان جذب کارفرمایان و کار آفرینان استان آذربایجان غربی

                                                     ------------------------------------

 

 

 

 

*فراخوان طرح اشتغال فراگیر