ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
پنجشنبه 25 مهر 1398

ارومیه

چاپ  
 

 

فراخوان واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به بخش خصوصی واجد شرایط

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شده خریدخدمات نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی

 

 _________________________________________________________________________

 

*فراخوان  صندوق توسعه ملی- فراخوان صندوق توسعه ملی (اشتغال پایدار روستائی وعشایری)
 

 

 *فراخوان طرح اشتغال فراگیر