ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 04 ارديبهشت 1398

ارومیه

چاپ  
 

  فراخوان واگذاري در قالب ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

 (مجتمع خدمات بهزيستي  فیرورق واقع در شهرستان خوی)

___________________________________________________________________________

*فراخوان  صندوق توسعه ملی- فراخوان صندوق توسعه ملی (اشتغال پایدار روستائی وعشایری)
 

 

 *فراخوان طرح اشتغال فراگیر