هاست ویندوز آناج
يکشنبه 04 آبان 1399

ارومیه

چاپ  
 

خداوند نهى از منكر را براى بازداشتن بى خردان واجب نمود. (نهج البلاغه ، ح 244، ص 1197)