ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
سه شنبه 01 مرداد 1398

ارومیه

چاپ  
دفاتر فعال در حوزه معاونت مشارکتهای مردمی

 

دفاتر فعال در حوزه معاونت مشارکتهای مردمی

•دفتر جلب مشارکتهای مردمی
•دفتر هماهنگی امور داوطلبان و همیاری
•دفتر موقوفات و احیای زکاۀ
•دفتر تشکلهای غیر دولتی


الف – دفتر جلب مشارکتهای مردمی

وظیفه دارد هدایای افراد خیر و نیکوکار را دریافت و برابر نیت هبه کننده و نیاز مددجویان سازمان بهزیستی ومراکز و مجتمع های نگهداری معلولین و ایتام به مصرف برساند .


ب- دفتر هماهنگی امور داوطلبان و همیاری

وظیفه دارد در جهت شناسایی افراد داوطلب و علاقمند به امور خود کفایی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی مددجویان و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی اقدام نماید .


ج- دفتر موقوفات و احیای زکاۀ :

وظیفه دارد در جهت شناسایی افراد خیر و نیکوکار و سالمندان متمول که قصد وقف اموال خود را دارند اقدام نموده و با دفاتر و ادارات اوقاف و امور خیریه در سطح استان اصفهان در ارتباط بوده و از استعدادهای بالقوه استان در این جهت استفاده نماید .


ج- دفتر تشکلهای غیر دولتی :

وظیفه این دفتر باستناد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره قانون بودجه در خصوص اجرای دقیق مادهع 26 قانون بودجه و ماده 88 پس از بررسی کارشناس در خصوص واگذارمدیریت مراکز خدمات بهزیستی و صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت و نظارت بر مواد 13 گانه تأسیس مراکز و خدمات بهزیستی اقدام نماید .