ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
سه شنبه 30 آبان 1396

ارومیه

چاپ  
لیست رابطین دفتر بازرسی و ارتباطات مردمي بهزيستي استان و شهرستانها
لیست رابطین دفتر بازرسی و ارتباطات مردمي بهزيستي ا
 
نمایش تک صفحه ای

 

 

لیست رابطین دفتر بازرسی استان و شهرستانهای تابعه

ردیف

نام

نام خانوادگی

شهرستان

محل خدمت

شماره تماس

1

مسیب

معروفی

ارومیه

بهزیستی استان

04413374600

2

پیام

فرخی

ارومیه

ارومیه

04413474010

3

نعمت اله

اطهاری

اشنویه

اشنویه

04445623530

4

یونس

کریم پور

بوکان

بوکان

04826258998

5

کمال

محمد امین زاده

پیرانشهر

پیرانشهر

04444222784

6

کیومرث

ارجمند

تکاب

تکاب

04825221863

7

تیمور

گلیکانلوی میلان

چالدران

چالدران

04623624187

8

علی

خیامی

خوی

خوی

04612456511

9

ژیلا

حسن زاده

چایپاره

چایپاره

04622732911

10

شادی

نصرتی

سردشت

سردشت

04443223546

11

زرین

ناصری

سلماس

سلماس

0444322411

12

فریده

عظیمی

ماکو

ماکو

04623243002

13

فریده

عظیمی

شوط

ماکو

04623243002

14

فریده

عظیمی

پلدشت

ماکو

04623243002

15

مهناز

اشکی

شاهیندژ

شاهیندژ

04824224090

16

سهیلا

قویدل

مهاباد

مهاباد

04422243682

17

اباذر

لوحیان

میاندوآب

میاندوآب

04812266222

18

طاهره

نمازی

نقده

نقده

04436224422

 

 

 

 

 

 

 

لیست رابطین دفتر ارتباطات مردمی استان و شهرستانهای تابعه

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهرستان

شماره تلفن ثابت

1

مسیب معروفی

ارومیه ستاد- رئیس دفتر

04413374600

2

پروین شیرزاد

ارومیه ستاد مددکار

04413379982

3

افسانه بهستانی زاده

ارومیه ستاد دبیرخانه و مددکار

04413379982

4

صفیه سیدی

ارومیه

04413462050

5

سید نعمت اله اطهاری

اشنویه

04445625331

6

علی خیامی

خوی

04612456512

7

اکرم عالی مسلک

سلماس

04435228254

8

کمال محمد امین زاده

پیرانشهر

044442228427

9

شادی نصرتی

سردشت

04443222511

10

طاهره نمازی

نقده

04436224628

11

فریده عظیمی

ماکو

04623243002

12

افسون شافعی

میاندوآب

04812225628

13

فاطمه جمشیدیان

شاهیندژ

04824224090

14

نصرت آدمی مکری

مهاباد

04422224233

15

عبداله معروفی اقدم

بوکان

04826258998

16

تیمور گلیکانلوی میلان

چالدران

04623624187

17

علی نعمت الهی

تکاب

04825221863

 


لیست رابطین دفتر بازرسی و ارتباطات مردمي بهزيستي ا | صفحه 1 از 1 | لیست رابطین دفتر بازرسی و ارتباطات مردمي بهزيستي ا