ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
پنجشنبه 31 مرداد 1398

ارومیه

چاپ  
معاون امور مشارکتهای مردمی و اشتغال

 

نام  : سیامک 

نام خانوادگی : نبی زاده

تاریخ تولد : 1340

محل تولد :  

میزان تحصیلات  : لیسانس 

رتبه شغلي :  کاردرمانی

سوابق مدیریتی (سال) : 

 

- کارشناس مسئول شناسائی معلولیت در منطقه فارسان

 

- کارشناس مسئول مرکز توانبخشی 12 آذر شهرکرد

 

-کارشناس مسئول CBR  و توانبخشی شهرستان لنجان  اصفهان 


- معاون اداره بهزیستی شهرستان ارومیه

 

-کارشناس مسئول ستادی مراکز ذهنی-جسمی حرکتی حوزه معاونت امور توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی

 

-"هم اکنون"معاون اشتغال و مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی

 

تلفن تماس:   04433379907

 

 

 

  

 

  

ارتباط از طریق پست الکترونیکی : s.nabizadeh@behzisty-ag.ir
چاپ  
تماس بامعاونارسال