ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
سه شنبه 01 مرداد 1398

ارومیه

چاپ  
ج : طرح پایگاه سلامت اجتماعی :

1-    پایگاه سلامت اجتماعی مکانی است که خدماتی را در حوزه ارتقای سلامت اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی توسط سازمانهای غیر دولتی ارایه می دهد.