ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
شنبه 04 اسفند 1397

ارومیه

چاپ  
الف : طرح آموزشی پیش از ازدواج P M E) )

1-    ازدواج به عنوان امری روانشناختی اجتماعی نیاز به آموزش دارد که ضرورت این آموزش در گام نخست به تغییر فرایند سنتی ازدواج مربوط می گردد. با توجه به آمار بالای افراد جوان در کشور وآسیب زا بودن طلاق ،آموزش پیش از ازدواج می تواندبعنوان یکی از طرحهای پیشگیرانه سطح اول سلامت نقش مهمی را به عهده داشته باشد.