ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
سه شنبه 28 خرداد 1398

ارومیه

چاپ  
آموزش زندگی خانواده (F.L.E)

هدف این طرح ارتقای رضایتمندی افزایش پایداری خانواده است . اجرای این طرح منجر به افزایش مهارتهای ارتباطی خانواده ها، کاهش نرخ طلاق ، افزایش استقبال ازدواج و بهبود ارتباط میان نسلی در خانواده میگردد