ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
دوشنبه 19 آذر 1397

ارومیه

چاپ  
آموزش زندگی خانواده (F.L.E)

هدف این طرح ارتقای رضایتمندی افزایش پایداری خانواده است . اجرای این طرح منجر به افزایش مهارتهای ارتباطی خانواده ها، کاهش نرخ طلاق ، افزایش استقبال ازدواج و بهبود ارتباط میان نسلی در خانواده میگردد