ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
سه شنبه 01 مرداد 1398

ارومیه

چاپ  
 

هدف:  ارتقاء توان و حس مشاركتهاي اجتماعي در توانخواه

        - ارتقاء سطح معيشت و توان اقتصادي توانخواه

        -ارتقاء سطح آگاهي و فرهنگ جامعه در خصوص پذيرش توانخواه

برنامه ها:  توانبخشي حرفه اي و اشتغال

- آموزش و توانبخشي در مراكز روزانه وارائه خدمت در منزل

- اجراي برنامه هاي ورزشي وفرهنگي و هنري

- پروسه مناسب سازي

- توانبخشي مبتني بر جامعه

- تاسيس سازمانهاي غير دولتي فعال

آموزش و توانبخشي در مراكز روزانه وارائه خدمت در منزل:

معاونت توانبخشي استان جهت آموزش توانخواهان ذهني زير 14سال به منظور بالا بردن مهارتهاي اجتماعي ،افزايش مهارتهاي روزمره زندگي، بالا بردن توان شناختي اين عزيزان مركز تحت نظارت در سطح استان دارد. كه ماهيانه به مراكز درجه يك بالغ بر000/1250ريال و درجه دو 000/1100 ريال درجه سه 000/950 ريال بعنوان يارانه پرداخت مي نمايد.

اجراي برنامه هاي ورزشي وفرهنگي و هنري:

برنامه هاي ورزشي و فرهنگي و هنري از جمله فعاليت هاي هدفمند معاونت  توانخبشي بمنظور  توانمند سازي معلولين كمك به رشد و بالندگي تشويق به حضور در جامعه مي باشد كه در قالب اردو هاي و برگزاري جشنواره ها بصورت كشوري بر اساس تقويم سالانه  برگزار مي گردد.

پروسه مناسب سازي:

مناسب سازي يكي از پروسه هاي مهم در راستاي كمك به توانخواهان ميباشد كه خصوصاً در روستاهاي دور و نزديك استان در دستور كار اين معاونت قرار دارد. موارد مناسب سازي شامل : برگزاري جلسات كميته مناسب سازي با شركت سازمان هاي عضو كميته مناسب سازي (لازم به توضيح است سازمان بهزيستي دبير كميته مناسب سازي مي باشد) مناسب سازي خودرو معلولين، معرفي جهت صدور پلاك ويژه معلولين، سرويسهاي بهداشتي ، نصب بالا بر و ....

توانبخشي مبتني بر جامعه:

فعاليت توانبخشي در حوزه توانبخشي مبتني بر جامعه (CBR) كه با بكار گيري و بهره جستن از كارشناسان دوره ديده ضمن آموزش جامعه هدف به تشكيل تيمهاي حرفه اي در زمينه هاي مختلف همراه با افراد خير در روستاها اقدام مي نمايد. واز اين طريق امكان اشتغال و مشاركت جامعه هدف را فراهم مي آورد. علاوه، با پرداخت وام هاي اشتغال امكان شغلي براي مددجويان ايجاد مي نمايد.

 

 

 

تاسيس سازمانهاي غير دولتي فعال :

معاونت توانبخشي استان با تشكيل و حمايت از سازمان هاي غير دولتي( Ngo) در سطح استان  ,  و واگذاري پرونده هاي توانبخشي به انجمن ها كلينيك هاي مددكاري غير دولتي اقدام به تقويت مشاركتهاي اجتماعي در جهت مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي مددجويان نموده است .