ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
سه شنبه 01 مرداد 1398

ارومیه

چاپ  
 

 

ارائه خدمت به زنان خانه دار در خصوص طرح بيمه اجتماعي :

طرح بيمه اجتماعي زنان خانهد ار با مشارکت دولت ( سازمان بهزيستي ) و زنان خانه دار در راستاي فراهم نمودن تامين مناسب اقتصادي براي زمان کهولت و از کار افتادگي زنان خانه دار با پرداخت مبلغ مقرره قابليت اجرائي پيدا مي کند زنان بيمه شده مي توانند از مزاياي مستمري بيمه اي اين طرح در صورت داشتن 50 سال سن و 20 سال واريزي حق بيمه برخوردار گردند .
تبصره : زنان بيمه شده که کمتر از 50 سال سن و کمتر از 20 سال حق بيمه پرداخت کرده باشند در صورتيکه دچار بي سر پرستي ( طلاق و فوت ) يا از کار افتادگي و بيماري دائم گردند ميتوانند از مزاياي اين طرح بهره مند گردند .

عنوان فعاليت : نحوه بيمه اجتماعي زنان خانه دارک

واجدين شرايط :

1- خانه دار بودن زن متقاضي .
2-نداشتن سن کمتر از 18 سال و بيشتر از 60 سال .
3-عدم دريافت حقوق وظيفه بازنشستگي و يا حقوق وراث از صندوقهاي بازنشستگي کشوري ، لشگري ، تامين اجتماعي .
4-اعلام آمادگي جهت پذيرش شرايط اعلام شده از سوي بهزيستي و انعقاد قرار داد لازم با سازمان  بهزيستي .
مدارک لازم :
1- دو برگ تصوير شناسنامه به همراه اصل آن جهت تطبيق .
2- پرسشنامه خانواده تکميل شده .
3-تکميل فرم تعهد نامه ، تکميل فرم پرداخت حق السهم بيمه به صورت ماهيانه يا ساليانه
4-ارائه اصل و تصوير گواهي بانک مبني بر پرداخت اولين حق السهم بيمه .
5-چهار قطعه عکس 4*3 جديد .

مراحل انجام کار :

1- درخواست شخصي زن خانه دار .
2- تهيه گزارش مددکاري از وضعيت متقاضي .
3- بررسي در کميته عملياتي اجراي طرح در بهزيستي شهرستان اروميه .
4-در صورت تصويب در کميته تکميل فرمها و قرار دادهاي بيمه اي مربوط توسط متقاضي .
5-معرفي به بانک ملت جهت افتتاح حساب .

واحد ذيربط :

بخش مددکاري .

متصدي مربوطه:

نماينده بخش مددکاري .

مدت لازم براي انجام کا ر:

يک هفته .

زمان مراجعه :