دات نت نیوک
GO
معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی آذربایجان غربی
  
افشین موسوی بهزیستی
نام افشین
نام خانوادگی موسوی
تاریخ تولد
محل تولد
میزان تحصیلات فوق لیسانس
سوابق خدمتی سال
پست سازمانی سرپرست معاونت پشتيبانی و منابع انساني بهزيستی آذربايجان غربی
تلفن همراه 09141876001
تلفن مستقيم 04433379913
پست الکترونیکی Tabrizi@behzisty-ag.ir
شرح سوابق اجرايی

ارتباط مستقیم با معاون پشتیبانی و منابع انسانی

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

ارسالی کاربران
هاست ویندوز آناج