دات نت نیوک
GO
معرفی معاونت توانبخشی بهزیستی استان آذربایجان غربی
حوزه امور توانبخشي با هدف پيشگيري از معلوليت ثانويه ،توسعه خدمات توانپزشكي بمنظور جبران ضايعات جسمي و ذهني ،افزايش آگاهي معلول نسبت به ميزان توانائيها و محدوديت هاي خود، كوشش براي افزايش ميزان آگاهي مردم،پيگيري ايجاد تسهيلات و خدمات شهري و برخورداري از حقوق مساوي بين معلولين و سايرين و سعي در خودكفائي و قادر سازي معلولين و در راستاي تحقق اين رسالت مهم به ناتوانيها به عنوان مشكلاتي در ساختار و عملكرد بدني همراه با شرايط سلامتي مي نگرد. و با اين نگرش در مسير به فعل درآوردن توان بالقوه توانخواهان تلاش مي كند. اين حوزه چنين وظيفه خطير و الهي را در قالب سه دفتر به پيش مي برد:

1- دفتر پيشگيري از معلوليتها

 معلوليت وضعيت نامناسبي است كه به علت نقص و ناتواني پيش آمده ناشي از آسيب هاي جسمي – ذهني – رواني مانع از ايفاي نقش فرد همانند انسان طبيعي ميشود.

هدف: _ پيشگيري اوليه ( جلوگيري از ايجاد ناتواني)

          _ پيشگيري ثانويه( جلوگيري از تشديد ناتواني و تبديل آن به معلوليت)

برنامه :اجراي برنامه هاي مشاوره خانواده.

        - اجراي برنامه هاي غربال گري

        -  اجراي برنامه هاي همكاري با مراكز درمان دارويي واقامتي اعتياد

        -   اجراي برنامه هاي آموزشي توانبخشي ( آي- سي – اف و ال- اس- اي ،...)

        -  اجراي برنامه هاي توانپزشكي در هماهنگي با پزشكان متخصص ذيربط

         روش و ارائه خدمات:

اين دفتر با ارائه مشاورات لازم در خصوص مسائل خانواده، ژنتيكي،راهكارهاي جلوگيري از معلوليت توسط روانشناسان مجرب و آموزشهاي مهارتهاي زندگي سطح آگاهي جامعه هدف را در برخورد با ريسك فاكتورهاي ايجاد ناتواني بالا مي برد.

هم چنين در راستاي اين اقدامات پيشگيرانه اوليه اقدام به اجراي برنامه هاي غربالگري مي نمايد بدين طريق با تشخيص و مداخله زودهنگام شنوايي نوزادان و شير خواران و آمبليوپي و ساير اختلالات بينايي گامي اساسي در اين زمينه برمي دارد.

2-دفتر توانبخشي اجتماعي و مراقبتي

هدف : تقويت سطح علمي توانخواهان تحت پوشش

      - كاستن از بار مشكلات رواني – اقتصادي – اجتماعي

معاونت توانبخشي در احراز اين اهداف اقدامات خود را در قالب سه برنامه دنبال مي نمايد:

- امور مراقبتي

- حمايت هاي توانبخشي

- حمايت هاي اجتماعي

 

امور مراقبتي:

 اين دفتر اقدام به صدور مجوز فعاليت و تاسيس مراكز توانبخشي دولتي و غير دولتي (شبانه روزي) بر اساس دستورالعمل جامع حمايت ا ز معلولان نموده است. در حال حاضر اين معاونت: 6 مركز بالاي 14سال و2 مركز شبانه روزي غيردولتي معلولان ذهني زير 14سال ، 10مركز شبانه روزي سالمندان، 5 مركز شبانه روزي بيماران رواني مزمن ،1مركز شبانه روزي جسمي حركتي در سطح استان تحت پوشش دارد. كه ماهيانه به ترتيب  به مركز درجه يك مبلغ 000/2000ريال،درجه دو000/1850ريال و درجه سه 000/1700 ريال به عنوان يارانه به اين مراكز پرداخت مي نمايد

ضمناً كارشناسان مسئول و ناظر اين معاونت بطور مستمر طبق جدول و برنامه زمان بندي شده در جهت اجرا و عملكرد مطابق با دستورالعمل نظارت و كنترل خود را روي مراكز اعمال مي نمايند.

حمايتهاي توانبخشي:

 معاونت برنامه هاي حمايتي خويش را بصورت پرداختهاي مالي شامل:( مستمري، حق پرستاري، شهريه تحصيلي{دانش آموزي و دانشجويي}، كمك هاي غير مستمر، بيمه پايه و تكميلي، اياب و ذهاب ،معرفي جهت جراحي كاشت حلزون......) بر اساس دستورالعمل سازمان بهزيستي كشور به اجرا در مي آورد.

به اين ترتيب علاوه بر كمكهاي اقتصادي- معيشتي و درماني به ترغيب و تشويق توانخواهان به كسب علم و دانش مي پردازد.

حمايتهاي اجتماعي:

در اين راستا جهت تحقق اهداف مربوطه معاونت توانبخشي استان باستناد قوانين جامع حمايت از معلولان به تشكيل كمسيونهاي پزشكي و تشخيص معلوليت در سطح استان و شهرستانها مبادرت كرده،و از اين طريق بر اساس بند 6 قانون معافيت سربازي و پيشتر بند 9 قانون معافيت سربازي(دستور مقام معظم رهبري) زمينه معافيت مشمولين خانواده هاي معلولين واجد شرايط را فراهم مي آورد.كه قابل ذكر است توانخواهان ذينفع از اين امتياز بهره جسته اند.كمك هزينه ازدواج و تهيه جهيزيه براي مددجويان تحت پوشش ، تخصيص كارت سوخت براي مددجويان واجد شرايط از ديگر موارد حمايتهاي اجتماعي مي باشد ، كه اين معاونت ارائه مي كند.

 

3- دفتر توانمند سازي معلولان

هدف:  ارتقاء توان و حس مشاركتهاي اجتماعي در توانخواه

        - ارتقاء سطح معيشت و توان اقتصادي توانخواه

        -ارتقاء سطح آگاهي و فرهنگ جامعه در خصوص پذيرش توانخواه

برنامه ها:  توانبخشي حرفه اي و اشتغال

- آموزش و توانبخشي در مراكز روزانه وارائه خدمت در منزل

- اجراي برنامه هاي ورزشي وفرهنگي و هنري

- پروسه مناسب سازي

- توانبخشي مبتني بر جامعه

- تاسيس سازمانهاي غير دولتي فعال

آموزش و توانبخشي در مراكز روزانه وارائه خدمت در منزل:

معاونت توانبخشي استان جهت آموزش توانخواهان ذهني زير 14سال به منظور بالا بردن مهارتهاي اجتماعي ،افزايش مهارتهاي روزمره زندگي، بالا بردن توان شناختي اين عزيزان مركز تحت نظارت در سطح استان دارد. كه ماهيانه به مراكز درجه يك بالغ بر000/1250ريال و درجه دو 000/1100 ريال درجه سه 000/950 ريال بعنوان يارانه پرداخت مي نمايد.

اجراي برنامه هاي ورزشي وفرهنگي و هنري:

برنامه هاي ورزشي و فرهنگي و هنري از جمله فعاليت هاي هدفمند معاونت  توانخبشي بمنظور  توانمند سازي معلولين كمك به رشد و بالندگي تشويق به حضور در جامعه مي باشد كه در قالب اردو هاي و برگزاري جشنواره ها بصورت كشوري بر اساس تقويم سالانه  برگزار مي گردد.

پروسه مناسب سازي:

مناسب سازي يكي از پروسه هاي مهم در راستاي كمك به توانخواهان ميباشد كه خصوصاً در روستاهاي دور و نزديك استان در دستور كار اين معاونت قرار دارد. موارد مناسب سازي شامل : برگزاري جلسات كميته مناسب سازي با شركت سازمان هاي عضو كميته مناسب سازي (لازم به توضيح است سازمان بهزيستي دبير كميته مناسب سازي مي باشد) مناسب سازي خودرو معلولين، معرفي جهت صدور پلاك ويژه معلولين، سرويسهاي بهداشتي ، نصب بالا بر و ....

توانبخشي مبتني بر جامعه:

فعاليت توانبخشي در حوزه توانبخشي مبتني بر جامعه (CBR) كه با بكار گيري و بهره جستن از كارشناسان دوره ديده ضمن آموزش جامعه هدف به تشكيل تيمهاي حرفه اي در زمينه هاي مختلف همراه با افراد خير در روستاها اقدام مي نمايد. واز اين طريق امكان اشتغال و مشاركت جامعه هدف را فراهم مي آورد. علاوه، با پرداخت وام هاي اشتغال امكان شغلي براي مددجويان ايجاد مي نمايد.

تاسيس سازمانهاي غير دولتي فعال :

معاونت توانبخشي استان با تشكيل و حمايت از سازمان هاي غير دولتي( Ngo) در سطح استان  ,  و واگذاري پرونده هاي توانبخشي به انجمن ها كلينيك هاي مددكاري غير دولتي اقدام به تقويت مشاركتهاي اجتماعي در جهت مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي مددجويان نموده است

هاست ویندوز آناج