دات نت نیوک
GO
فهرست مراکز تحت مجوز معاونت اجتماعی بهزیستی استان آذربایجان غربی
نام شهرستاننام مرکزنام فعالیتمدیریت مرکزنشانیتلفن تماس
اورمیهمرکز جامع حمایت ازاسیب دیدگان اجتماعی(خط تلفن اورژانس اجتماعی123-خدمات سیار-خانه سلامت-مرکز سازماندهی کودکان و کار خیابانی-مداخله بحران-مداخله در خانوار به منظور کاهش طلاق)دولتیشهرک ایثار-روبروی آپارتمان های اسکان338669515-33860009
اورمیهمجتمع خدمات بهزیستی قدسمداخله در خانواده به منظور کاهش طلاقدولتیخیابان وحدت-رو به روی مخابرات-مجتمع خدمات بهزیستی قدس32342378-32350033
خویمرکز اورژانس اجتماعی(خط تلفن اورژانس اجتماعی323-خدمات سیخو-خانه سلامت-مرکز سازماندهی کودکان و کخو خیابانی-مداخله بحران-مداخله در خانوار به منظور کاهش طلاق)دولتیمیدان استاندارد-جنب باغ گلستان36440336-36441150
مهابادمرکز اورژانس اجتماعی(خط تلفن اورژانس اجتماعی323-خدمات سیخو-خانه سلامت-مرکز سازماندهی کودکان و کخو خیابانی-مداخله بحران-مداخله در خانوار به منظور کاهش طلاق)دولتیخ امام خمینی-جنب کتابخانه شیخ شلتوت42224233-42243681
اورمیهپایگاه خدمات اجتماعی(احسان)پایگاه خدمات اجتماعیغیر دولتیفلکه خاتم الانبیا-مسجد چهارده معصوم کوچه اول0
خویپایگاه خدمات اجتماعی(تارا)پایگاه خدمات اجتماعیغیر دولتییدیلر-کوچه شهید محمودی36361408
مهابادپایگاه خدمات اجتماعی(هانا)پایگاه خدمات اجتماعیغیر دولتیمحله اصحاب سفید-دول گاقران0
بوکانپایگاه خدمات اجتماعی(پویا)پایگاه خدمات اجتماعیغیر دولتیمیدان معلم-خ وفایی-منطقه گل تپه-منطقه عشایر0
سلماسپایگاه خدمات اجتماعی(آراز)پایگاه خدمات اجتماعیغیر دولتیاسلام آباد-پایگاه مسجد امام زمان0
نام شهرستاننام مرکزنوع فعالیتنوع مدیریتتاریخ و مدت صدور مجوزنشانیتلفن تماس
اورمیهکلینیک احسانمددکاریخصوصیخرداد 89 بمدت 3سالارومیه-پنجراه-اول خیابان مدنی2-جنب زیرگذر-ساختمان ماد-طبقه 3-واحد 5 و 6 04432230393 و 04432249700
اورمیهكلينيك شريفمددکاریخصوصیاسفند 87 بمدت 3سالخيابان وحدت -مجتمع خدمات بهزيستی قدس 2350033
اورمیهكلينيك اميد فردامددکاریخصوصیخرداد 89 بمدت 3سالخيابان عطائی كوی دلگشا مجتمع نوساز شهرداری طبقه سوم واحد 16 2254390 - 09143890787
بوکانکلینیک پویامددکاریخصوصیمرداد 88 بمدت 3 سالخیابان انقلاب - میدان روابط عمومی روبروی مطب دکتر جلال بهرام بیگی6242295
پیرانشهركلينيك اميدمددکاریخصوصیديماه 88 بمدت 3 سالخيابان بهشتی نرسيده به بانك صادرات طبقه فوقانی 4226013 - 09141687986
تکابكلينيك ارمغانمددکاریخصوصیمهر88 بمدت 3 سالخيابان انقلاب- روبروی شهرداری - طبقه پايين مطب دكتر محمد زعی5233484
خویکلینیک تا رامددکاریخصوصیخرداد90 بمدت 3سالخيابان امام خمينی - خيابان 22 بهمن 0 روبروی اداره گاز رسانی2331542-2337804
خویكلينيك شهيددرستیمددکاریخصوصیارديبهشت 89 بمدت 3 سالخيابان انقلاب - كوچه شهيد كريم لو2457216 فاكس: 2457215
سردشتكلينيك فريامددکاریخصوصیارديبهشت 89 بمدت 3 سالكوچه آهنگران - روبروی پاساز نور3229767
اورمیهکلینیک فرازمددکاریخصوصیديماه 87 بمدت 3 سالخيابان سوره ای- ميدان شهيد ابراهيم زاده -جنب گرمابه سلام زاده 5250773
مهابادکلینبک ها نامددکاریخصوصیمرداد 88 بمدت 3 سالچهارراه آزادی - خيابان صلاح الدين ايوبی ،نرسيده به سه راه وفائی -بن بست تپه رشی2228985
میاندوآبكلينيك پرتو مهرمددکاریخصوصیشهريور89 بمدت سه سالخيابان شهدا -ساختمان هفته نامه قلعه - طبقه فوقانی كفش محمدی 2244404 و09143812236و09141831016
نقدهکلینیک جوادالایمهمددکاریخصوصیآذر 89 بمدت 3سالفلكه چيانه - خيابان سردار روحی - روبروی دبستان قنبر اژدری6260210
اورمیهالزهرا ارومیهمددکاریهیأت امناییآبان 87 بمدت 3سالخیابان رازی -9پله-روبروی هنرستان شهید عسکری -اول کوچه3471718
اورمیهكليم اله آذربايجانمددکاریهیأت امناییتير89 بمدت 3 سالخيابان حافظ 1 - پشت فروشگاه كارگران - روبروی دبيرستان پيام انقلاب - پلاك 236 2222544
بوکانتوحید بوکانمددکاریهیأت امناییاسفند88 بمدت 3 سالچهارراه شهرداری -جنب پاسگاه شماره 12- طبقه فوقانی پا سا ژ عباسی6223793
اورمیهباقیات الصالحاتمددکاریهیأت امناییآبان 87 بمدت 3سالخیا با ن انقلا ب پا ساژ انصا ر طبقه همکف 5227866
چالدرانبنج تن ال عبامددکاریهیأت امناییآبان 87 بمدت 3سالخیا با ن سالمی -جنب حسینیه بازاربا ش3626221
خوینجوای خویمددکاریهیأت امناییاسفند 88 بمدت 3 سالیین تراز ستا د بهزیستی خوی خیا با ن شهید بهشتی روبروی پا دگان2457279
سلماسرحمت سلماسمددکاریهیأت امناییآبان 87 بمدت 3سالخیا با ن طا لقا نی تقا طع مصطفی خمینی0
شاهین‌دژامیر المومنین شاهین دزمددکاریهیأت امناییخرداد 90 بمدت 3 سالخیا با ن شریعتی جنب مدرسه ارشاد4225347
ماکوبنت الهدی ماكومددکاریهیأت امناییاسفند 88 بمدت 3 سالخیابان طالقانی-پاساژملت-طبقه دوم 09141644508- 3229278
مهابادنور افزا مهابادمددکاریهیأت امناییخرداد88بمدت 3 سالخیا با ن استا دمجدي جنب کوچه مسجد قبله2234041
میاندوآبشکوفه های اشنا میاندوابمددکاریهیأت امناییديماه 87 بمدت 3 سالخیا با ن 20 متری فرهنگیا ن روبروی مسجد فا طمه زهرا (س)22471732247173
نقدهالزهرای نقدهمددکاریهیأت امناییارديبهشت 89 بمدت 3 سالانتهای خيابان دانشگاه توانبخشی 6270000
نقدهالمهدی نقدهمددکاریهیأت امناییاسفند 88 بمدت 3 سالانتهای خيابان دانشگاه توانبخشی 14 معصوم (ع)6270000
نقدهالمهدی نقدهمددکاریهیأت امناییاسفند 88 بمدت 3 سالانتهای خيابان دانشگاه توانبخشی 14 معصوم (ع)6270000
اورمیهبهارمددکاریخصوصیخرداد 89 بمدت 3سالخيابان آپادانا چهارراه برق روبروی خوابگاه دخترانه فاطميه دست چپ درب دوم0
اورمیهديزج دولمددکاریخصوصیتير89 بمدت 3 سالروستای ديزج دول0
اورمیهسيلوانامددکاریخصوصیآذر 89 بمدت 3سالروستای سيلوانا0
اشنویهنالوسمددکاریخصوصیمهر89 بمدت 3 سالروستای نالوس0
بوکانرفاهمددکاریخصوصیخرداد 89 بمدت 3سالخيابان ورزش كوچه اوستا پلاك 70
بوکاناحسانمددکاریخصوصیمرداد89 بمدت 3 سالخيابان كمربندی ضلع شرقی ميدان آزادگان كوچه ترانس برق0
پیرانشهرمهرورزانمددکاریخصوصیمهر89 بمدت 3 سالخيابان 15 خرداد روبروی محضری حميد سواره0
پیرانشهرپسوهمددکاریخصوصیآذر 89 بمدت 3سالروستای پسوه0
خویصفائيهمددکاریخصوصیتير89 بمدت 3 سالبخش صفائيه0
خویقطورمددکاریخصوصیخرداد 89 بمدت 3سالبخش قطور0
خویقوروقمددکاریخصوصیشهريور89 بمدت سه سالروستای قوروق0
سردشتايثارمددکاریخصوصیخرداد 89 بمدت 3سالخيابان شهيد صالحی نرسيده به بانك رفاه كارگران0
سردشتربطمددکاریخصوصیخرداد 89 بمدت 3سالربط خيابان امام كوچه مسجد جامع0
سلماسصدرامددکاریخصوصیارديبهشت 90 بمدت 3 سالخيابان مدرس تقاطع سلطانزاده پلاك 6010
شاهین‌دژمحمودآبادمددکاریخصوصیخرداد 89 بمدت 3سالروستای محمودآباد0
شاهین‌دژكشاورزمددکاریخصوصیخرداد 89 بمدت 3سالروستای كشاورز0
بوکانبازرگانمددکاریخصوصیخرداد 89 بمدت 3سالبازرگان خيابان امام كوی قديم گمرك0
مهابادگوگ تپهمددکاریخصوصیتير89 بمدت 3 سالروستای گوگ تپه0
مهابادكوسه كهريزمددکاریخصوصیتير89 بمدت 3 سالروستای كوسه كهريز0
میاندوآبپرديسمددکاریخصوصیمهر89 بمدت 3 سالبخش چهاربرج0
میاندوآباميدمددکاریخصوصیمرداد89 بمدت 3 سالخيابان كوی قرهورن كوچه ساحل0
میاندوآبقائممددکاریخصوصیمهر 89 بمدت 3سالبخش باروق0
میاندوآباسكانمددکاریخصوصیمهر89 بمدت 3 سالجاده بوكان بلوار انقلاب0
میاندوآبگل نرگسمددکاریخصوصیتير89 بمدت 3 سالخيابان دانش كوچه شهيد قاصدی0
نقدهشهيد فياض بخشمددکاریخصوصیمرداد89 بمدت 3 سالخيابان دانشگاه خيابان اميركبير كوچه شهيد شيرزاد پلاك 90
هاست ویندوز آناج