دات نت نیوک
GO
معرفی خدمات معاونت اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی

* دفتر توانمندسازی خانواده و زنان

دفتر توانمندسازی خانواده وزنان به عنوان يكی از دفاتر زير مجموعه حوزه معاونت اجتماعی در راستای حفظ كيان خانواده و بكارگيری توان وظرفيت فيزيكی ، روانی واجتماعی زنان در راستای كارآفرينی وتوسعه اجتماعی و نيز ارتقا دسترسی زنان بر منابع مادی وتقويت امنيت اقتصادی وجذب حمايتهای ساير نهادهای اجتماعی در قالب طرحهای ذيل فعاليت مينمايد .

اجرای برنامه توانمندسازی وارائه خدمات تخصصی توسط كلينيكهای مددكاری اجتماعی وواگذاری پرونده به موسسات خیریه ومجتمعهای خدمات بهزیستی غیردولتی

  درراستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی وبند الف ماده یک ایین نامه اجرائی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرائی واگذاری پرونده های افراد و خانواده های نیازمند به بخش غیردولتی وبه منظور دسترسی مددجویان به خدمات تخصصی ،بخشی از پرونده های حمایتی در اختیار کلینیکهای مددکاری ، موسسات خیریه ومجتمعهای خدمات بهزیستی غیر دولتی قرار گرفته که در قبال انجام خدمات یارانه پرداخت میگردد.

طرح رضای جانان (اجرای برنامه فرهنگی)

همه ساله تعدادی از زنان سرپرست خانوار را که تاکنون زائرحرم امام رضا (ع) نبوده اند تحت عنوان طرح رضای جانان به مشهدمقدس اعزام میگردند .

طرح خدمات مالی خرد   :

این طرح با هدف اشتغالزايي در قالب مشاغل کوچک یا خانگی براي زنان، جوانان و خانوارهاي کم‌درآمددر روستاها وحاشیه شهرها اجرا میگردد که پس از طی یک پروسه زمانی اعضا گروه جهت دریافت وام به بانک عامل (کشاورزی) معرفی میگردند.همچنین به منظور حمایت از گروه از طرف سازمان بهزیستی نیز مبلغ دومیلیون ریال  به حساب هر گروه واریز میگردد .

پایش ونظارت بر طرحها وفعالیتها

به منظورارزیابی عملکرد مراکزدولتی وغیر دولتی واجرای صحیح برنامه ها و ارائه خدمات تخصصی به جامعه هدف همه ساله طرح پایش ونظارت توسط کارشناسان مجرب انجام میشود .

تحکیم بنیان خانواده

این فعالیت به منظور حمایت از خانواده های فاقد مسکن و همچنین خانواده های دارای فرزندان چند قلوانجام میگیرد .

گروههای هميار

عبارت است از جمعی كه دارای كنش دوسويه ، متقابل وافقی بوده واغلب بين افراد با توانائی های كم وبيش يكسان صورت ميگيرد كسانی كه بتوانند توانايی های همديگر را تكميل ويا كمبودهای يكديگر را جبران كنند . اهداف گروه عبارتند از 1-  فراهم نمودن زمينه مشاركت خدمت گيرندگان در حل مسائل ومشكلات اجتماعی واقتصادی مربوط به خود  2- ايجاد زمينه مناسب جهت قادر سازی مادی ومعنوی جامعه هدف با استفاده از راهبردهای مديريت اجتماعی  3- تلاش در جهت افزايش اعتماد به نفس وابراز وجود وقدرت تصميم گيری در حل مشكلات 4- فراهم نمودن زمينه های مساعد جهت ارتقا دانش و آگاهی خانواده  

طرح تامین مالی خرد

طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی با مشارکت بهزیستی و بانک کشاورزی و موسسه تاک اجرا می شود

تقویت گروههای همیاراز طریق آموزش

در صورت اعلام امادگی یک گروه هفت نفره جهت کسب اطلاعات وآموزش درزمینه یک فعالیت اقتصادی خاص با هدف رسیدن به استقلال مالی و خروج از چرخه حمایت بهزیستی ، سازمان کلیه هزینه های اموزشی آن رافراهم نموده ویا خود راسا باعقد قرارداد با متخصصین امر اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی به صورت استانی مینماید .

توانمند سازی خانواده ها از طریق طرحهای نو آورانه

چنانچه گروهی از مددجویان تحت پوشش دارای یک طرح با توجیه اقتصادی باشند که تاکنون درردیف طرحهای اشتغال مددجویان سازمان بهزیستی نبوده در صورت تایید طرح از سوی بهزیستی کشور، حمایتهای مالی متناسب طرح مورد نظر جهت راه اندازی گروه واجرای طرح نوآورانهصورت میگیرد .

پرداخت کمک هزینه تحصیلی

به کلیه فرزندان محصل ودانشجوی خانواده های تحت پوشش سازمان مطابق دستورالعملهای دفتر امور زنان وخانواده کمک هزینه تحصیل پرداخت میگردد .

کمک به بهبود تغذیه وسلامت کودکان وزنان نیازمند

به منظور حمایت از سلامتی فرزندان خانواده های تحت پوشش و مطابق دستورالعمل مبلغی جهت غنی سازی سبد غذایی خانواده به زنان باردار و خانواده های دارای کودک زیر دوسال پرداخت میگردد. همچنین به منظور ارزیابی سلامت جسم زنان سرپرست خانوار تحت پوشش و با همکاری علوم پزشکی ، پس از ارزیابی مبالغی جهت هزینه های درمانی به خانواده های دارای بیماری پرداخت میگردد .

پرداخت مستمری وکمک موردی به خانواده های نیازمند

مطابق دستورالعمل اجرائی وبر حسب بعد خانوار ماهانه مبلغی به عنوان مستمری وهمچنین کمکهای مالی دیگر تحت عناوین مختلف از جمله تهیه لوازم ضروری ،کمک هزینه تعمیرات منزل و..... به طور متناوب به خانواده های تحت پوشش پرداخت میگردد .     

صندوق بيمه اجتماعی روستائيان وعشاير

باتوجه به قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامين اجتماعی ودر راستای اجرای تامين بيمه اجتماعی روستائيان وعشاير و به منظور گسترش وتوسعه رفاه توام با عزت وتامين وتضمين زندگی شرافتمندانه ، قراردادی بين صندوق بيمه اجتماعی روستائيان وعشاير و سازمان بهزيستی منعقد گرديده ومقرر شده در طی آن كليه زنان سرپرست خانوارودختران خودسرپرست روستائی وعشايری 18 تا 50 سال تحت پوشش وپشت نوبت سازمان ، تحت پوشش اين طرح قرارگيرند واز مزايای آن كه شامل درمان ، مزايای پيری ، ازكارافتادگی ناشی از كار ، از كار افتادگی غير ناشی از كار ، برخورداری بازماندگان تحت تكفل بيمه شده متوفی از مستمری ، نقل وانتقال سوابق

* دفتر امور آسيب دیدگان اجتماعی

 • ماموريت : ماموريت اصلی اين دفتر ، توانمندسازی افراد در معرض آسيب وآسيب ديده ی اجتماعی است.
 • اهداف :

الف ) ارائه ی خدمات تخصصی به موقع به گروههای هدف ( افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعی )

ب – مطالعه وتحليل وضعيت موجود آسيب های اجتماعی در سطح استان

ج -  ارائه راهكارهای لازم به نهادهای مربوطه

د – شناسائی مناطق آسيب زا در انجام مداخلات لازم

ه – حضور فعال در جلسات مرتبط با موضوعات آسيبهای اجتماعی در سطح استان

و – اطلاع رسانی بموقع در خصوص آسيبهای اجتماعی

 • گروههای هدف

گروههای اصلی هدف دفتر ، در معرض آسيب وآسيب ديدگان اجتماعی و خانواده های آنان هستند كه برخی از آنها عبارتند از :

 • كودكان آزار ديده
 • همسران آزار ديده
 • همسران متقاضی طلاق
 • كودكان كار وخيابان
 • زنان آسيب ديده ی اجتماعی
 • دختران فراری
 • افرادی كه دارای اختلال هويت جنسی هستند
 • افرادی كه اقدام به خودكشی كرده اند
 • افرادی كه دارای اختلاف خانوادگی حاد هستند
 • ساير افرادی كه در شرايط بحرانی قرار دارند .

فعاليتهای دفتر : فعالیتهای این دفتر در 14 مرکز اورژانس اجتماعی در شهرستانهای بالای 50 هزار نفر جمعیت انجام می شود وخدمات به شهرستانهای زیر 50 هزار نفر از طریق شهرستانهای همجوار ویا مرکز استان ارائه می شود .فعالیتهای این دفتر عبارتند از :                     

 • مداخله دربحرانهاي فردي-خانوادگي واجتماعی:
 • مركزي است كه دراصل مي توان آن رامادرسايرمراكزدانست.اين مراكزبعنون يك اورژانس مسائل اجتماعي عمل مي كنندومواردخشونتهاي خانگي(كودك آزاري-همسرآزاري)خودكشي-طلاق و...راپوشش مي دهندودرضمن به عنوان مرجعي مواردمختلف را به سايرمراكزسازمان ارجاع مي دهند..

خط تلفن اورژانس اجتماعي123: 

  يك خط تلفن3رقمي كه به افراددرمعرض آسيب وآسيب ديده اجتماعي خدمات ارائه مي نمايد.خط تلفن اورژانس اجتماعي به منظورايجادسيستم گزارش دهي سريع وقابل دسترس بااولويت دادن به كودكان ومسئله كودك آزاري فعاليت مي كند .

 • خدمات اجتماعي سيار:

خدمات اجتماعي به ارائه خدمات مددكاري-روانشناسي-مشاوره-فرهنگي-آموزشي ورفع نيازهاي زيستي درجهت ايجادرفاه اجتماعي گويند.خدمات اجتماعي سيارباهدف ارائه خدمات اجتماعي به افرادآسيب ديده ويادرمعرض آسيب اجتماعي به صورت سرپايي باوسيله نقليه متحرك تجهيزشده درنقاط شلوغ ومناطق آسيب زاي شهرفعاليت مي نمايد.

 • پايگاه خدمات اجتماعی

 مكان دولتی ياغيردولتي است كه درسكونتگاه واقع شده است وكليه اقدامات اجرايي ازطريق آن ارائه مي شود.اين مكان مي تواندشامل مركزدولتي سازمان بهزيستي ياكلينكهاي مددكاري اجتماعي-سازمانهاي غيردولتي-منابع موجودمحلي(ازقبيل فرهنگسرا،مسجدمدرسه،پايگاه مقاومت بسيج و...)باشد.

 • خانه سلامت :

به مركزي اطلاق مي شودكه دختران درمعرض آسيب اجتماعي وفاقدحمايت هاي خانوادگي واجتماعي راتحت پوشش قرارداده وازطريق ارائه خدمات به صورت نگهداري موقت وياغيرشبانه روزي،زمينه هاي كسب استقلال اقتصادي واجتماعي رافراهم آورده ودرتامين حاقل نيازهاي اقتصادي وجلوگيري ازابتلا به آسيب هاي اجتماعي ياري مي نمايد

 • كودكان كاروخياباني:

به كودكاني اطلاق ميشود(زير18سال)كه درشهرهاي بزرگ براي ادامه بقا خودمجبوربه كاريازندگي درخيابانهاهستند.اعم ازاينكه باخانواده اش ارتباط داشته باشدويارابطه اوباخانواده به حداقل رسيده باشد .

* دفتر امور شبه خانواده

دفتر امور شبه خانواده یکی از دفاتری است که زیر نظر معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی مشغول به فعالیت می باشد . عمده فعالیت این دفتر امر ساماندهی کودکان ونوجوانان بی سرپرسرت وبدسرپرست می باشد که بنا به دلایلی بطور دائم یا موقت از سرپرستی موثر وبا صلاحیت محروم گردیده واز طریق حکم قضایی نسبت به پذیرش آنان در شیرخوارگاه یا خانه های کودکان ونوجوانان اقدام می گردد وفرزندان پذیرش شده به تفغکیک سن وجنس در شیرخوارگاه یا خانه کودکان ونوجوانان تا فراهم شدن زمینه انتقال موقت یا دائم به خانواده جامعه مورد مراقبت وپرورش قرار می گیرند .

شیرخوارگاه

مکانی است که کودکان پذیرش شده در دو گروه سنی نوزادان ونونهالان (بدو تولد تا سه سالگی ) ونوباوگان  (سه تا شش ) در آن جا تحت مراقبت وپرورش قرار می گیرند رعایت نکات ذیل در شیرخوارگاه الزامی می باشد .

 • خانه کودکان ونوجوانان

به مکانی اطلاق می گردد که طبق وظایف قانونی کودکان بی سرپرست وبدسرپرست را پذیرا ونگهداری وپرورش آنان را فراهم نموده وزمینه انتقال موقت ویا دائم آنها را به خانواده وجامعه به عهده داشته و در سه گروه سنی 7-4 سالگی و 12-7 سالگی واز 18-13 سالگی به تفکیک جنسیت تحت مراقبت وپرورش قرار می گیرند .

خانه سلامت

گروه هدف :

دختران 18 تا 30 ساله که  هیچگونه مشکل اخلاقی ندارند و بد سرپرست یا بی سرپرست  می باشند.

      خانه سلامت به مراكزي اطلاق ميشود كه طبق وظايف قانوني محوله ، دختران در معرض آسيب اجتماعي و فاقد حمايت هاي خانوادگي و اجتماعي را تحت پوشش قرار داده و از طريق ارائه خدمات زمينه هاي كسب استقلال اقتصادي و اجتماعي را فراهم آورده و در تامين حداقل نيازهاي اقتصادي و جلوگيري از ابتلا به آسيبهاي اجتماعي ياري مي نمايد.

اهداف:

1 - حمايت و نگهداري از دختران در معرض آسيب اجتماعي نيازمند حمايت اجتماعي .

2 - فراهم نمودن زمينه هاي تحصيل ، اشتغال ، خودكفايي و استقلال اين افراد.

3 - شناخت استعدادها و توانمنديهاي دختران در معرض آسيب  و هدايت آنها به سوي استفاده از اين توانمنديها.

4 - جلوگيري از ابتلاء دختران در معرض آسيب به آسيبهاي اجتماعي.

اقدامات اجرايي :

دختراني كه نياز به حمايت و نگهداري دارند ابتدا از طريق تيم تخصصي مراكز مداخله در بحران فردي خانوادگي اجتماعي ارزيابي شده و در صورت داشتن شرايط لازم به خانه هاي سلامت فرستاده مي شوند مدت زمان حمايت از اين دختران حداكثر 6 ماه و در صورت تائيد تيم تخصصي تا يكسال مي باشد كه ظرف اين مدت كليه تلاش ها در جهت فراهم آوردن امكانات بازگشت به خانواده و يا بستگان و يا ساير روش هاي ترخيص به منظور كوتاه نمودن زمان زندگي در مركز صورت مي پذيرد

خط تلفن اورژانس اجتماعي ( 123)

كودكان در معرض آزار و آزار ديده

همسران در معرض آزار و آزار دیده

زنان و دختران آسيب ديده

زنان و دختران در معرض آسيب

افراد فراري

کودکان خیابانی

مبتلایان به اختلال هویت جنسی

سالمندان و معلولين و سایر گرو های هدف سازمان بهزیستی

افرادي كه قصد خودكشي دارند.

ساير افرادي كه در شرايط حاد و بحراني قرار دارند.

اهداف :

اطلاع رساني خدمات سازمان بهزیستی به گروه های هدف

شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع

مداخله بموقع برای حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند

اقدامات اجرائي:

چنانچه تماس تلفني تماس گيرنده مرتبط با حيطه وظايف اين خط نباشد، با ارائه يك راهنمايي كوتاه، تماس قطع مي گردد  ولي اگر تماس تلفني مرتبط با وظايف اين خط باشد ب توجه به شرایط افراد اقدامات ذیل انجام می شود:

-مراجعه حضوری به محل از طریق خدمات اجتماعی سیار(در استانهایی که خدمات اجتماعی سیار راه اندازی نشده است از طریق تیم تخصصی مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی اقدامات انجام می شود.)

- ارجاع به مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی(اورژانس اجتماعی)

-ارجاع به سایر مراکز تابعه سازمان بهزیستی به تناسب شرایط افراد در حوزه معاونت های امور اجتماعی،امور فرهنگی و مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی و ...

-ارجاع به سار سازمان های موجود اعم از دولتی و غیر دولتی به تناسب شرایط افراد

هاست ویندوز آناج