دات نت نیوک
GO
منشور اخلاقی

ما کارکنان سازمان بهزیستی کشور در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد میکنیم که در راستای تحقق اهداف عالیه سازمان، خدمت رسانی به جامعه هدف و دستیابی به ارزش های بنیادی و سازمانی با تکیه بر قانون گرایی، خردورزی و مشارکت عمومی تمامی مساعی خود را به کار گیریم و خود را نسبت به رعایت اصول اخلاق اسلامی و حرفه ای و همچنین موارد زیر ملزم می دانیم.

 

 1. در رعایت و توجه به شئونات و شعائر دینی به منظور تهذیب اخلاق فردی و اجتماعی تلاش نماییم.
 2. احترام به حاکمیت قوانین و مقررات اداری در راستای ارتقای سلامت نظام اداری را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.
 3. به شخصیت، کرامت انسانی افراد احترام گذاشته و برای ایجاد فضای صمیمانه اعتماد و احترام متقابل بین کارکنان تلاش نماییم.
 4. توجه به اصول و ارزش های مددکاری اجتماعی را جزو لاینفک وظایف خود بدانیم.
 5.  آراستگی رفتار توام با احترام و گشاده رویی، ادب ، نظم و انضباط فردی را در محیط اداری رعایت نماییم.
 6. در حفظ بیت المال ، صرفه جویی منابع و استفاده موثر و مطلوب از امکانات و تجهیزات اداری و مدیریت سبز اهتمام جدی داشته باشیم
 7. در به روز رسانی و انتقال دانش ، اطلاعات و مهارت های مربوط به وظایف شغلی و بهره گیری از آن در راستای اهداف سازمانی تلاش نماییم.
 8. در جهت ارتقای سلامت روانی و اجتماعی جامعه کوشا باشیم.
 9. مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی در انجام فعالیت ها ، پاسداشت حقوق و وقت دیگران را ارج نهیم.
 10. اهتمام جدی در تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهزیستی از طریق تقویت رویکردهای مبتنی بر خانواده و جامعه داشته باشیم.
 11. ارتقاء سطح پاسخگویی و ارائه پاسخ شفاف در قبال شکایات، وظایف و عملکرد به جامعه هدف و مردم را مدنظر قرار دهیم.
 12. اصل امانت داری در حفظ مدارک و اطلاعات سازمان و جامعه هدف را محترم شماریم.
 13. به اهداف سازمان شناخت داشته و منافع سازمانی را بر منافع فردی ترجیح دهیم.
 14. در جهت حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نموده و از تجسس در حریم خصوصی افراد خودداری نماییم.
 15. روحیه مشارکت جمعی و انتقاد پذیری را تقویت و استفاده از پیشنهادات و انتقادات سازنده جهت پیشبرد و بهبود عملکرد سازمانی را سرلوحه کارهای خویش قرار دهیم.
 16. در جهت ایجاد بستر لازم برای ارائه خدمات مطلوب و فارغ از هرگونه تبعیض برای جامعه هدف تلاش نماییم .
 17. شفافیت در امور، اطلاع رسانی به مردم و دسترسی آسان و ضابطه مند جامعه هدف به اطلاعات مورد نیاز را از حقوق قانونی آنان بدانیم
هاست ویندوز آناج