دات نت نیوک
GO
اسناد و قوانین بهزیستی
به منظور دستيابي به اهداف مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي و با بهره گيري از ظرفيت ها، توانمندي هاو امکانات بالقوه و بالفعل دستگاه ها و سازمان ها در کنترل و کاهش آسيبهاي اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب پذير و تسريع در ارائه خدمات به افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي و بر اساس نتايج موفقيت آميز ه...
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1399 - 09:26
دستور العمل اجرايي ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: در راستاي اجراي ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/8 مجلس شوراي اسلامي كه در آن به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آن استفاده نمي كند، براي ارائه خدمت و يا از ...
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1399 - 09:24
.
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1399 - 09:21
دفتر امور کودکان و نوجوانان   مقدمه نظر به این که براساس بند 1 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی، صدور پروانه فعالیت مهدهای کودک برعهده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد، این دستورالعمل در اجرای ماده 3 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 ماد...
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1399 - 09:19
.
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1399 - 09:15
.
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1399 - 09:08
.
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1399 - 08:44
.
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1399 - 08:41
دستورالعمل فوق‌الذکر در جلسه مورخ 19/8/88 کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، به تصویب رسیده و از تاریخ 1/11/88 لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمناً تغییرات احتمالی و شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های عضو، عندالزوم، متعاقباً اعلام خواهد شد. ماده 1- مقدمه در اجرای قسمتی ...
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1399 - 08:32
وزارت مسکن و شهر سازی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 4778/100 مورخ 25/9/1383 وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ( 4 ) ماده ( 2 ) قا...
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1399 - 08:31
هاست ویندوز آناج